Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2009

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

För femte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjätte året har skarvarna i Mälaren räknats.

Inventeringarna har som vanligt skett i samarbete mellan länsstyrelserna i Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Stockholms län.

Mälarens vattenvårdsförbund finansierar numera den särskilda inventering storskarv som görs i månadsskiftet april/maj. Inventeringen av fågelskär har utförts av sju inventeringslag med sammanlagt 14 personer.

Resultatet från inventeringen presenteras i denna rapport.

Kontakt