Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2009
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

För femte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjätte året har skarvarna i Mälaren räknats.

Inventeringarna har som vanligt skett i samarbete mellan länsstyrelserna i Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Stockholms län.

Mälarens vattenvårdsförbund finansierar numera den särskilda inventering storskarv som görs i månadsskiftet april/maj. Inventeringen av fågelskär har utförts av sju inventeringslag med sammanlagt 14 personer.

Resultatet från inventeringen presenteras i denna rapport.

Kontakt