Skalbaggar på nyligen död tall i Södermanlands län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:22
Diarienummer:
511-3354-2012
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

I Södermanland har kunskapen varit närmast obefintlig om förekomsten av de nio skalbaggsarter som ingår i åtgärdprogrammet för skalbaggar på nyligen död tall. Därför genomförde Länsstyrelsen under 2012 en omfattande inventering med fokus på dessa skalbaggar.

Skogsbränder orsakade tidigare att tallar dog och hela tiden fyllde på med nydöd tall. Idag begränsas skogsbränder, vilket naturligtvis många gånger är nödvändigt av säkerhetsskäl. Istället har kontrollerade bränder, så kalade naturvårdsbränder börjat genomföras av till exempel länsstyrelser och skogsbolag.

Kontakt