Så når vi miljömålen - Uppföljning 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med ett stort antal aktörer i länet med ett åtgärdsprogram för att nå
miljömålen.

Det kallas Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.

Totalt är det 26 åtgärder med fyra olika teman och fokus.

I foldern kan du läsa en förenklad version av hur status är i de olika åtgärderna.


Kontakt

Hanna Grimstedt

Miljöstrateg