Rökfri skoltid - Kraftsamling för rökfria skolgårdar

Om publikationen

Löpnummer: 2013:3

Diarienummer: 700-5620–2012

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Tobaksbruket är alltjämt ett av våra största enskilda folkhälsoproblem. Man beräknar att drygt 6 000 personer i landet dör varje år i förtid av sin rökning. Samhällskostnaden kan beräknas till så mycket som 30 miljarder kronor årligen. Trots god tillgång till kunskap om tobakens farlighet börjar 30-40 ungdomar att röka varje dag.

Lagstiftaren har bland annat genom förbud att röka på vissa allmänna platser försökt begränsa tobaksbruket. Rökförbud på skolgårdar infördes 1994, bl.a. för att få bort rökrutorna. Trots förbudet vet vi att det än idag förekommer rökning på många skolgårdar (av både elever, lärare eller andra vuxna personer). I denna studie har vi velat belysa hur det ser ut i Södermanlands län.

Kontakt