Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riskbild Södermanland - Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2012:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-88044-37-2
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport

För att säkra samhällsfunktionerna till hanterbara kostnader  behöver samhället klimatanpassas. Länsstyrelserna har därför fått ett regeringsuppdrag att samordna anpassningsarbetet på regional nivå. En översikt som identifierar var och i vilken omfattning som anpassningsarbetet behöver tillföras mer detaljerad kunskap om risker för naturolyckor i ett framtida klimat har därför tagits fram, vi kallar vår översikt Riskbild Södermanland.

Utgångspunkten för Södermanlands län har varit att inventera och sammanställa befintligt regionalt underlag och genom statlig samverkan komplettera underlagen med expertkompetens från SMHI (Sveriges meteorologiska institut) och SGI (Statens geotekniska institut).

Kontakt