Riskbild 3 Södermanland - Extrema vädersituationer - Klimatförändringar och lokala effekter

Om publikationen

Löpnummer: 2016:3

Diarienummer: 424-1617-2015

ISBN/ISSN-nr: 987-9188044-50-1/1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Rapporten ”Riskbild 3 Södermanland” listar översiktligt några framtida konsekvenser av ett förändrat klimat som kan behöva studeras mer ingående framöver t.ex. fler nollgenomgångar, brandrisk, värmeböljor och blixtoväder. SMHI publicerade 2015 en regional analys för Södermanland, ”Framtidsklimat i Södermanlands län enligt RCP-scenarier”, i analysen används två olika utsläppsbanor s.k. RCP-scenarier för att beskriva framtida koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.  Scenarierna har bearbetats vidare genom olika beräkningar och sammanfattas genom olika klimatindex, som beskriver t.ex. temperatur och nederbörd i ett framtida klimat.  

Kontakt