Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riskbild 3 Södermanland - Extrema vädersituationer - Klimatförändringar och lokala effekter 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
424-1617-2015
ISBN/ISSN-nr:
987-9188044-50-1/1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Rapporten ”Riskbild 3 Södermanland” listar översiktligt några framtida konsekvenser av ett förändrat klimat som kan behöva studeras mer ingående framöver t.ex. fler nollgenomgångar, brandrisk, värmeböljor och blixtoväder. SMHI publicerade 2015 en regional analys för Södermanland, ”Framtidsklimat i Södermanlands län enligt RCP-scenarier”, i analysen används två olika utsläppsbanor s.k. RCP-scenarier för att beskriva framtida koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.  Scenarierna har bearbetats vidare genom olika beräkningar och sammanfattas genom olika klimatindex, som beskriver t.ex. temperatur och nederbörd i ett framtida klimat.  

Kontakt