Riskbild 2 Södermanland - Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd

Om publikationen

Löpnummer: 2013:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2013- 24

I Länsstyrelsens publikation ”Riskbild 2 Södermanland”  har SMHI gjort en analys av hur extremnederbörden i form av skyfall förväntas öka i takt med klimatförändringarna. Rapporten innehåller också en analys av var och hur ofta extremvattenstånd förväntas inträffa längs kusten i Södermanlands län. Den nedladdningsbara rapporten är något omdisponerad i förhållande till den ursprungliga tryckta rapporten som publicerades under våren 2014 och delades ut till samtliga kommuner i länet.

Till rapporten hör ett stort antal kartor och dessa redovisas i pdf-rapporten som en egen kartbilaga för utskrift i A3-format.

Kontakt