Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riskbild 2 Södermanland - Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattenstånd 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2013- 24

I Länsstyrelsens publikation ”Riskbild 2 Södermanland”  har SMHI gjort en analys av hur extremnederbörden i form av skyfall förväntas öka i takt med klimatförändringarna. Rapporten innehåller också en analys av var och hur ofta extremvattenstånd förväntas inträffa längs kusten i Södermanlands län. Den nedladdningsbara rapporten är något omdisponerad i förhållande till den ursprungliga tryckta rapporten som publicerades under våren 2014 och delades ut till samtliga kommuner i länet.

Till rapporten hör ett stort antal kartor och dessa redovisas i Pdf-rapporten som en egen kartbilaga för utskrift i A3-format.

Kontakt