Risk och sårbarhetsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
451-2218-2016
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
165
Publikationstyp:
Rapport
Omslag till rapport

Länsstyrelsen sammanställer minst vartannat år en regional risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54 §, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7).

Kontakt