Riksintresset Oxelösunds hamn

Om publikationen

Löpnummer: 2007:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Oxelösunds hamn är av riksintresse för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets beslut den 22 oktober 2001. Vilka delar av hamnen som ingår i riksintresseområdet och vilket influensområde hamnarna har framgår inte av Sjöfartsverkets beslut.

I denna rapport har Länsstyrelsen och Sjöfartsverket, i samarbete med Vägverket, Banverket och Nutek, preciserat innebörden av riksintresset Oxelösunds hamn och beskrivit samverkan med andra transportslag. Avsikten är att rapporten ska tjäna som ett kunskapsunderlag för kommunens fysiska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters tillståndsprövning och tillsyn.

Kontakt