Resultat från övervakning av kustfisk - Asköfjärden (egentliga Östersjön) 2005-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:16

Diarienummer: 502-3105-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Provfisken i Asköfjärden sker årligen sedan 2005 som en del av den regionala övervakningen av kustfisk i Östersjön. Det tas även prover för att studera åldern på abborrar.

Provfisket är ett så kallat varmvattensfiske och utförs varje år i augusti med Nordiska kustöversiktsnät.

Provfisket utförs av Länsstyrelsen i Södermanlands län och SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet.


Kontakt