Regionalt miljöövervakningsprogram för Södermanlands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:4
Diarienummer:
502-6206-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
126
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning innebär att beskriva miljötillståndet i länet. Den ska ge svar på frågan hur det står till i miljön och hur miljön förändrar sig. Miljöövervakningen omfattar ett brett område från nedfall av luftföroreningar, växter i skogen, halter av näringsämnen i sjöar, fiskbestånd i havet, fåglar i olika miljöer till miljögifter i sediment. Det statliga miljöövervakningssystemet består av nationell miljöövervakning som utförs av Naturvårdsverket och regional miljöövervakning som utförs av Länsstyrelserna via medel från Naturvårdsverket.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping