Regionalt kulturmiljöprogram del 5 – Kulturmiljöanslaget

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Regionalt kulturmiljöprogram del 5

För att kunna arbeta mot långsiktiga mål och för att underlätta Länsstyrelsens hantering av bidragsärenden har en övergripande strategi för fördelning av kulturmiljöanslaget i Södermanlands län tagits fram.

Kontakt