Regionalt kulturmiljöprogram del 1 - sammanfattning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 430-5557-2011

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 11

Publikationstyp: Annan

Regionalt kulturmiljöprogram

”En hållbar utveckling och ett gott liv i ett öppet Sörmland”.

Så lyder Länsstyrelsens vision.
Vad betyder visionen i relation till den kulturmiljö vi har och hur kan länsstyrelsens kulturmiljöarbete nå framgång med att realisera den?

Kontakt