Regional handlingsplan - Klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer: 424-3997-2014

ISBN/ISSN-nr: 1044-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning föreslår ett antal åtgärder som Länsstyrelsen bedömer kan vara till hjälp för klimatanpassningsarbetet på den lokala och regionala nivån. Inriktningen på åtgärderna är tvärsektoriell för Länsstyrelsen och förvaltningsövergripande på den kommunala nivån.

Rapporten beskriver 16 åtgärder för klimatanpassning som sammantaget förväntas bidra till att öka kunskapen om klimatförändringarna lokala effekter och hur klimatanpassningsarbete kan bedrivas på regional och lokal nivå.

Kontakt