Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 600-4257-2014

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 204

Publikationstyp: Annan

Omslag Regional  handlingsplan för Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Den innehåller bland annat regionala mål och prioriteringar för perioden, och olika urvalskriterier som gör att vi kan prioritera de ansökningar som gör mest samhälls- och miljönytta.             

Handlingsplanen ska bidra till effektivitet, likabehandling och transparens i handläggningen av ärenden. Den ska också öka måluppfyllelsen och bidra till att pengarna hamnar där de gör störst nytta.

Kontakt