Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2021

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
600-4257-2014
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2022
Sidantal:
204
Publikationstyp:
Annan
Omslag Regional  handlingsplan för Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Den innehåller bland annat regionala mål och prioriteringar för perioden, och olika urvalskriterier som gör att vi kan prioritera de ansökningar som gör mest samhälls- och miljönytta.  

Handlingsplanen gäller även för förlängningsåren 2021-2022.           

Handlingsplanen ska bidra till effektivitet, likabehandling och transparens i handläggningen av ärenden. Den ska också öka måluppfyllelsen och bidra till att pengarna hamnar där de gör störst nytta.

Kontakt