Regional handlingsplan - Klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer: 2014:15

Diarienummer: 424-3997-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Rapport publicerad 2014

Rapport publicerad 2014

Klimatutmaningen behöver engagera alla samhällssektorer och göras tydlig i både globalt och nationellt perspektiv samt göras begriplig på både regional och lokal nivå. Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning föreslår ett antal åtgärder som Länsstyrelsen bedömer kan vara till hjälp för klimatanpassningsarbetet på den lokala och regionala nivån. Inriktningen på åtgärderna är tvärsektoriell för Länsstyrelsen och förvaltningsövergripande på den kommunala nivån.

Rapporten beskriver 16 åtgärder för klimatanpassning som sammantaget förväntas bidra till att öka kunskapen om klimatförändringarnas lokala effekter och hur arbetet med klimatanpassning kan bedrivas på regional och lokal nivå.

Kontakt