Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Regional handlingsplan - Klimatanpassning 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
424-3997-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
Rapport publicerad 2014

Rapport publicerad 2014

Klimatutmaningen behöver engagera alla samhällssektorer och göras tydlig i både globalt och nationellt perspektiv samt göras begriplig på både regional och lokal nivå. Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning föreslår ett antal åtgärder som Länsstyrelsen bedömer kan vara till hjälp för klimatanpassningsarbetet på den lokala och regionala nivån. Inriktningen på åtgärderna är tvärsektoriell för Länsstyrelsen och förvaltningsövergripande på den kommunala nivån.

Rapporten beskriver 16 åtgärder för klimatanpassning som sammantaget förväntas bidra till att öka kunskapen om klimatförändringarnas lokala effekter och hur arbetet med klimatanpassning kan bedrivas på regional och lokal nivå.

Kontakt