Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Södermanlands län 2019 - 2023

Om publikationen

Löpnummer: 2020:9

Diarienummer: 581-1948-2019

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 134

Publikationstyp: Rapport

Åtgärdsplanen för länets kalkningsverksamhet 2019 - 2023 har uppdaterats utifrån rådande kalkningsbehov. Den förra beslutade planen för perioden 2010-2015 har gått ut och var tillfälligt justerad för perioden 2016 -2021 vari kalkningen minskades till nära hälften. Syftet med föreliggande åtgärdsplan är att beskriva hur den framtida kalkningsverksamheten ska utformas enligt
principerna i Naturvårdsverkets samt Havs och vattenmyndighetens kalkningshandbok för kalkning. Planen ska även utgöra underlag för framtida kalkningsverksamhet med syfte att samordna, höja kvalitén, skapa enhetlig grundstruktur i verksamheten samt anpassa länets kalkningsverksamhet till den
aktuella försurningssituationen.

Kontakt