Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Södermanlands län 2016-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2016:5

Diarienummer: 581-3310-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Omslag till rapport

Åtgärdsplanen för länets kalkningsverksamhet har uppdaterats då den förra planen 2010-2015 har gått ut. Den uppdaterade åtgärdsplanen avser perioden 2016-2021. Syftet med åtgärdsplanen är att beskriva hur den framtida kalkningsverksamheten ska utformas enligt principerna i Naturvårdsverkets handbok för kalkning (2010:2). Planen ska även utgöra underlag för framtida kalkningsverksamhet med syfte att samordna, höja kvalitén, skapa enhetlig grundstruktur i verksamheten samt anpassa länets kalkningsverksamhet till den aktuella försurningssituationen.

Kontakt