Regional livsmedelsstrategi för Södermanland 2019–2030

Om publikationen

Löpnummer: 2019:16

Diarienummer: 6741-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Framsida för livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin ska vara vägledande i arbetet med att öka länets livsmedelsproduktion och stärka länets gastronomiska profil. Den är också ett viktigt verktyg i det regionala arbetet med att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.


Kontakt