Räkna q i Södermanland

Om publikationen

Löpnummer: 2015:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Räkna q – kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har kartlagt var i länet det finns byggnader, som enligt plan- och bygglagen, är skyddade tack vare sina kulturhistoriska värden.

Kontakt