Räkna q i Södermanland 1987-2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 436-7261-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Räkna q – kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har kartlagt var i länet det finns byggnader, som enligt plan- och bygglagen, är skyddade tack vare sina kulturhistoriska värden.

Kontakt