På tal om kvinnor och män

Om publikationen

Löpnummer: 3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 79

Publikationstyp: Rapport

På tal om kvinnor och män

Att Sörmland ska vara ett län som erbjuder goda livsmiljöer, möjligheter till utveckling för både kvinnor och män och rättvisa villkor oavsett kön är något de flesta av oss kan enas kring. För att uppnå det behövs ett kontinuerligt arbete med och för jämställdhet i länet.

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret att samordna, stödja och följa upp arbetet med jämställdhet i länet utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Vi har sedan lång tid tillbaka gett ut statistikboken På tal om kvinnor och män i Södermanland och nu publiceras årets version!

Kontakt