På tal om kvinnor och män, Södermanland 2015

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 64

Publikationstyp: Broschyr/folder

Ungefär vartannat år tar vi fram faktaboken På tal om kvinnor och män, som med könsuppdelad statistik belyser hur jämställt Sörmland är inom en rad olika områden.

Kontakt

Malin Stenman

Särskilt sakkunnig i jämställdhet