Översiktsinventering av grunda havsvikar i Sörmlands län 2002

Om publikationen

Löpnummer:
2002:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-0792
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport om miljöövervakning

Inom den regionala miljöövervakningen i Sörmland har Länsstyrelsen under 2002 låtit ta fram en översiktlig inventering av grunda vegetationsklädda bottnar längs kusten från Tullgarn i norr till Nävekvarn i söder.

Kontakt