Översiktsinventering av grunda havsvikar i Sörmlands län 2002

Om publikationen

Löpnummer: 2002:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: ISSN 1400-0792

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport om miljöövervakning

Inom den regionala miljöövervakningen i Sörmland har Länsstyrelsen under 2002 låtit ta fram en översiktlig inventering av grunda vegetationsklädda bottnar längs kusten från Tullgarn i norr till Nävekvarn i söder.

Kontakt