Operativ övervakning av miljögifter

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Omslag - Operativ-overvakning-av-miljogifter

I och med införandet av vattendirektivet (2000/60/ EG) har behovet och även till viss del syftet med miljöövervakning av vattenmiljöer förändrats. 

Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har fått ansvar att kartlägga den kemiska och ekologiska statusen i Sveriges vattenförekomster.

Ett miljöövervakningsprogram ska upprättas inom varje vattendistrikt för att få en bild av vattenkvaliteten. Detta miljöövervakningsprogram ska omfatta kontrollerande, operativ och undersökande övervakning.

Kontakt