Nyanlända barn och elever

Om publikationen

Löpnummer: 2015:14

Diarienummer: 851-6268-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 43

Publikationstyp: Rapport

I rapporten skildras det pågående arbetet gällande mottagande av nyanlända barn, unga och vuxna i Södermanlands län inom skola och föreningsliv. Innehållet ska vara en inspirationskälla till andra verksamheter och kommuner runt om i landet. Under vårterminen bjöd Länsstyrelsen i Södermanlands län in till en inspirationsmässa, som förhoppningsvis blir ett årligt återkommande event. I och med det kan publikationen fungera som ett levande dokument och utökas med information om tillkommande verksamheter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping