Nulägesbeskrivning för Södermanlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:4

Diarienummer: 420-518-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

I rapporten presenteras nuläget i Södermanland för de områden som klimat- och energistrategin berör: Befolkning, boende och transporter; energianvändning för bostäder, lokaler och näringsliv; förnybar energi.

Rapporten inleds med en beskrivning av nuläget gällande klimatförändingar och utsläpp av växthusgaser.

Kontakt