Nulägesbeskrivning av Södermanlands landsbygd

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 600-2487-2013

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Framsida på dokumentet Nulägesbeskrivning av Södermanlands landsbygd

Nya landsbygdsprogrammet 2014-2020 har som övergripande nationellt mål en smart och hållbar tillväxt för alla. Landsbygdsprogrammet är nationellt och skrivs av Jordbruksverket.

Som komplement till programmet skriver varje län en regional handlingsplan, med mål och prioriteringar för programperioden.

Denna nulägesbeskrivning av Södermanlands län är ett underlag till handlingsplanen och en hjälp att identifiera regionala behov på landsbygden. Den ska bidra till en smart och hållbar tillväxt och en positiv utveckling av Södermanland.

Kontakt