Når vi miljömålen - 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:3
Diarienummer:
501-4405-2016
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Vi lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas 4,2 planeter! Målsättningen med miljömålsarbetet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Rapporten visar att endast två av miljömålen är nära att nå i Södermanlands län till 2020. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att säkra ekosystem och ekosystemtjänster. Men kanske aldrig har viljan och ambitionen varit så stora!

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping