Når vi miljömålen - 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
501-4026-2015
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

I miljömålsarbetet har Länsstyrelsen en övergripande och samordnande roll som regional miljömyndighet. Miljömålsarbetet handlar dels om att följa läget i länet, dels om att samarbeta med andra aktörer om åtgärder för att nå målen.

En gång om året gör Länsstyrelsen en uppföljning av möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen i länet. I uppföljningen tittar vi både på tillståndet i miljön och på vilka åtgärder som görs i länet. För att bedöma tillståndet är miljöövervakning, inventeringar och statistik viktiga underlag.

I uppföljningen av åtgärdsarbetet i länet är de åtgärder som görs inom ramen för det regionala åtgärdsprogrammet för att nå miljömålen en viktig del.

Kontakt