Når vi Miljömålen - 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

De nationella miljökvalitetsmålen ska varje år följas upp på regional nivå.

I november färdigställde Länsstyrelsen miljömålsbedömningen för 2012.

Det handlar om att bedöma möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen i länet till år 2020, om planerade och beslutade styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att målen ska kunna nås till år 2020.

 

Kontakt