Når vi Miljömålen - 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

De nationella miljökvalitetsmålen ska varje år följas upp på regional nivå.

I november färdigställde Länsstyrelsen miljömålsbedömningen för 2012.

Det handlar om att bedöma möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen i länet till år 2020, om planerade och beslutade styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att målen ska kunna nås till år 2020.

 

Kontakt