Når vi Miljömålen - 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Sammanfattning bedömning regionala miljömål 2010 gjordes en slutbedömning av de regionala miljömålen. Resultatet finns redovisat i rapporten Når vi miljömålen?

En bedömning för Södermanlands län 2010 (Rapport 2010:14).

För några mål har nytt dataunderlag för 2009 och 2010 tillkommit sedan dess.

Vid 2011 års bedömning har därför en översyn av bedömningen från 2010 gjorts.

Kontakt