Når vi Miljömålen - 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Sammanfattning bedömning regionala miljömål 2010 gjordes en slutbedömning av de regionala miljömålen. Resultatet finns redovisat i rapporten Når vi miljömålen?

En bedömning för Södermanlands län 2010 (Rapport 2010:14).

För några mål har nytt dataunderlag för 2009 och 2010 tillkommit sedan dess.

Vid 2011 års bedömning har därför en översyn av bedömningen från 2010 gjorts.

Kontakt