Når vi Miljömålen - 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2010:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Varje år gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en regional uppföljning av miljömålen där vi bedömer om dagens miljöarbete är tillräckligt för att nå miljömålen till år 2020. Bedömningen visar i vilken takt och riktning som miljön utvecklas.

Kontakt