Når vi Miljömålen - 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Varje år gör Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen en regional uppföljning av miljömålen där vi bedömer om dagens miljöarbete är tillräckligt för att nå miljömålen till år 2020. Bedömningen visar i vilken takt och riktning som miljön utvecklas.

Kontakt