Når vi miljömålen - 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Påverkan på klimatet, övergödningen, bristande kunskap om kemikalier och spridning av gifter i miljön, bristande skydd av skogsmarkens biologiska värden och hoten mot den biologiska mångfalden bedöms fortfarande som de största problemen i länet.

I årets bedömning har även hoten mot havsmiljön lagts till den listan. Däremot ser situationen bättre ut för våtmarkerna.


Kontakt