Mottagandeplanering i Södermanland - En nulägesbild från hösten 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
851-7009-2017
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

Södermanlands län är ett av Sveriges snabbast växande län! En stor del av befolkningsökningen sker tack vare nyanlända människor som fått uppehållstillstånd och väljer att stanna kvar i länet.
De senaste två åren har ca 5 000 nyanlända bosatt sig i Södermanland efter att de har fått sitt uppehållstillstånd. Det innebär en stor resurs för länets arbetsmarknad – samtidigt som det skapar stora utmaningar för länets kommuner.

Samtliga kommuner i länet vittnar om en stor bostadsbrist. Behovet av bostäder är långt större än tillgången. Följden av detta blir att vissa grupper, däribland nyanlända, hamnar utanför bostadsmarknaden......

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping