Miljöövervakning av tjockskalig målarmussla 2010-2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:13

Diarienummer: 511-6548-2011

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

2009 togs ett nationellt musselövervakningsprogram fram. Syftet med detta är att analysera de långsiktiga trenderna hos stormusselbestånd i sötvatten nationellt, genom att följa förändring av populationsstorlek och -täthet, samt förändringar i ålders- och storleksstruktur i utpekade vattendrag.

Ett vattendrag med god föryngring av musslor fungerar som en indikator inom miljömålsarbetet på ett naturligt ekosystem. Övervakningen ska utföras med ett omdrev inom en 6-årscykel. I Södermanlands län finns ett trendvattendrag, Ålbergaån (Kilaåns avrinningsområde) och två vattendrag som ska undersökas med förstärkt screening, Nyköpingsån/ Sibro (Nyköpingsåns avrinningsområde) och Vedaån (Svärtaåns avrinningsområde).

Kontakt