Miljömål i Södermanlands län 2007-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2008:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
116
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens styrelse har vid sitt sammanträde den 17 december 2007 beslutat om reviderade miljömål för Södermanlands län. De första miljömålen för Södermanlands län beslutades den 6 december 2002. Målet God Bebyggd miljö lades till den 5 december 2003.

Nationellt har det under 2005 gjorts en översyn av de nationella miljömålen. Riksdagen beslöt 2005 om förändringar i de nationella delmålen och antog ett nytt nationellt miljökvalitetsmål för biologisk mångfald, Ett rikt växt- och djurliv. Med anledning av detta fick Länsstyrelserna i uppdrag att anpassa de regionala miljömålen till de nationella förändringarna, utom när det gäller målet Levande skogar som Skogsstyrelsen ansvarar för.

Kontakt