Marina naturvärden i Södermanland. Fifång-Askö-Hartsö MPA-område 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2019:22

Diarienummer: 511-944-2015

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 176

Publikationstyp: Rapport

Omslag för Marina naturvärden i Södermanland

Denna rapport beskriver resultaten från en inventering av marina naturvärden inom Fifång-Askö-Hartsö MPA-område under åren 2015-2017.

Inventeringsområdet omfattade de delar av MPA-området som tillhör Södermanlands län, från Stendörrens naturreservat i väster till Askö naturreservat i öster. Området har mycket höga naturvärden, varför merparten är skyddat som naturreservat och betydande delar ingår i EU:s nätverk Natura 2000.

Kontakt