Marina naturvärden i Södermanland. Fifång-Askö-Hartsö MPA-område 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:22
Diarienummer:
511-944-2015
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
176
Publikationstyp:
Rapport
Omslag för Marina naturvärden i Södermanland

Denna rapport beskriver resultaten från en inventering av marina naturvärden inom Fifång-Askö-Hartsö MPA-område under åren 2015-2017.

Inventeringsområdet omfattade de delar av MPA-området som tillhör Södermanlands län, från Stendörrens naturreservat i väster till Askö naturreservat i öster. Området har mycket höga naturvärden, varför merparten är skyddat som naturreservat och betydande delar ingår i EU:s nätverk Natura 2000.

Kontakt