Marina naturvärden i Södermanland. Fastlandskusten kring Svärdsklova och Risö 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:14

Diarienummer: 511-4296-2019

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport presenteras marina naturvärden längs fastlandskusten kring Svärdsklova och Risö i Nyköpings kommun. Denna rapport är den fjärde rapporten av grunda marina naturvärden i Södermanlands län. Den kommer bland annat att ligga till grund för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd inom länet.

Inventeringens syfte var att identifiera, avgränsa och naturvärdesbedöma inventeringsområdets grunda marina naturvärdesobjekt.

Kontakt