Marina naturvärden i Södermanland. Fastlandskusten från Rågö till Hållsviken 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2019:23

Diarienummer: 511-6816-2016

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 136

Publikationstyp: Rapport

Omslag Marina naturvärde i Södermanland 2019:23

I denna rapport presenteras marina naturvärden längs fastlandskusten från Rågö i Nyköpings kommun till Hållsviken i Trosa kommun. Denna rapport är den andra rapporten av grunda marina naturvärden i Södermanlands län. Den kommer bland annat att ligga till grund för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd inom länet.

Inventeringens syfte var att identifiera, avgränsa och naturvärdesbedöma inventeringsområdets grunda marina naturvärdesobjekt.

Kontakt