Marina naturvärden i Södermanland. Fastlandskusten från Hökö till Tullgarnsviken 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2020:13

Diarienummer: 511-4424-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 119

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport presenteras marina naturvärden längs fastlandskusten från Hökö till Tullgarnsviken i Trosa kommun. Denna rapport är den tredje rapporten av grunda marina naturvärden i Södermanlands län. Den kommer bland annat att ligga till grund för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd inom länet.

Inventeringens syfte var att identifiera, avgränsa och naturvärdesbedöma inventeringsområdets grunda marina naturvärdesobjekt.

Kontakt