Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2014:11
Diarienummer:
511-5428-2014
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
82
Publikationstyp:
Rapport

Under september 2010 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, en vegetationsinventering på 36 dyktransekter i Södermanlands län. Inventeringen var en del av ett treårigt projekt där Gis-modelleringar ska användas för att ta fram bl. a. utbredningskartor av bottenlevande flora.

Syftet med denna undersökning var att göra kompletterande vegetationsinventeringar av bottnar i miljöer som inte är så väl representerade i befintliga inventeringar. I denna rapport presenteras resultaten av inventeringen samt naturvärdesbedömningar av transekterna.

Kontakt