Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2014:11

Diarienummer: 511-5428-2014

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 82

Publikationstyp: Rapport

Under september 2010 genomförde Sveriges Vattenekologer AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län, en vegetationsinventering på 36 dyktransekter i Södermanlands län. Inventeringen var en del av ett treårigt projekt där Gis-modelleringar ska användas för att ta fram bl. a. utbredningskartor av bottenlevande flora.

Syftet med denna undersökning var att göra kompletterande vegetationsinventeringar av bottnar i miljöer som inte är så väl representerade i befintliga inventeringar. I denna rapport presenteras resultaten av inventeringen samt naturvärdesbedömningar av transekterna.

Kontakt