Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2015:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

Övergödningen är en av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön och den påverkar de vegetationsklädda bottnarna utmed kusten negativt.

Bottenvegetationens utbredning ger oss en indikation på hur havet mår, och växterna utgör samtidigt en viktig livsmiljö för havets smådjur samt kustens fiskebestånd.

Rapporten innehåller resultat från undersökning av vegetationsklädda bottnar belägna i Södermanlands innerskärgård.

Kontakt