Malprovfiske i Båvenområdet 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2020:25
Diarienummer:
502-870-2018
ISBN/ISSN-nr:
1400-0792
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport baseras på den inventering av mal som gjordes i Båven med närliggande vattendrag under tre veckors tid i augusti-september 2009.

Inventeringen genomfördes av Nils Ljunggren och Rickard Gustafsson och är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter.

Syftet är att få en bättre bild över malens förekomst samt lokalisera lek- och uppväxtområden, men även att peka ut områden för framtida miljöövervakning.

Kontakt