Malprovfiske i Båvenområdet 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2020:25

Diarienummer: 502-870-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport baseras på den inventering av mal som gjordes i Båven med närliggande vattendrag under tre veckors tid i augusti-september 2009.

Inventeringen genomfördes av Nils Ljunggren och Rickard Gustafsson och är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter.

Syftet är att få en bättre bild över malens förekomst samt lokalisera lek- och uppväxtområden, men även att peka ut områden för framtida miljöövervakning.

Kontakt