Malprovfiske i Båven 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 31

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport baseras på den inventering som Rickard Gustafsson och Fredrik Andersson genomförde i Båven under slutet av augusti 2019.

Inventeringen var en del av den regionala övervakningen med fokus på arten i Södermanlands län.

Denna typ av övervakning har pågått sedan 2011 och ingår i det Miljöövervakningsprogram som tagits fram för arten (Lessmark 2011).

Provfisket genomfördes med sammanlänkade ryssjor som placerades ut strandnära i anslutning till särskilt viktiga miljöer för arten. Inventering enligt denna metod har genomförts vid sju tillfällen tidigare: 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 och 2017.

Kontakt