Malprovfiske i Båven 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2020:22

Diarienummer: 502-867-2018

ISBN/ISSN-nr: 1400-0792

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport baseras på den inventering som Rickard Gustafsson och Erik Johansson genomförde i Båven med närliggande sjöar under slutet av augusti 2017.

Inventeringen var en fortsättning på den regionala övervakning av särskilt viktiga lokaler som pågått sedan 2011 och ingår i det Miljöövervakningsprogram som tagits fram för arten (Lessmark 2011).


Inventering av mal i Båven har genomförts vid sex tillfällen tidigare: 2007–2009, 2011, 2013 och 2015.

Kontakt